Liên hệ chúng tôi

Liên hệ chúng tôi

Công ty TNHH Thiết bị Thông minh Bomeida (Sơn Đông)

Địa chỉ:Phía Bắc Đường 3 Xingbo, Phía Tây Đường 5 Xingye, Khu Phát triển Kinh tế, Quận Quyền Anh, Thành phố Tân Châu, Tỉnh Sơn Đông