Tin tức

dây chuyền giết mổ

BOMMACH cung cấp các giải pháp tổng thể về giết mổ, lọc xương heo, gia súc, cừu và gia cầm theo nhu cầu của khách hàng mà không nơi nào cung cấp, nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau của các đối tượng khách hàng khác nhau.

BOMMch tập trung vào việc thiết kế thiết bị cắt và xén giết mổ tự động, giảm nhân công, giảm chi phí lao động cho doanh nghiệp và có những đổi mới về nhiều mặt như kiểm soát vệ sinh, tiết kiệm năng lượng và truy xuất nguồn gốc.

Thiết bị BOmmach thiết kế các chương trình giết mổ theo yêu cầu phúc lợi động vật nước ngoài để đảm bảo an toàn cho quá trình chế biến thực phẩm.

Thiết bị Bommach có hiệu suất chạy tốt và có thể cải thiện hiệu suất của thiết bị bằng cách liên tục tối ưu hóa cấu trúc của thiết bị, mục đích là làm cho thiết bị có thời gian chạy lâu hơn.

Các giải pháp giết mổ Bommach bao gồm từ việc chuẩn bị giết mổ, thiết bị cần thiết để giết mổ, cách gây mê động vật, cách cầm máu động vật,

Cách lột da động vật, mở thân thịt, cắt thân thịt, cắt thịt bò, cách đóng gói, cấp đông và bảo quản là một bộ giải pháp hoàn chỉnh, mỗi liên kết đều thông qua trao đổi và xem xét kỹ lưỡng nhiều lần với khách hàng để đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho khách hàng.

Phạm vi ứng dụng của thiết bị Bommach bao gồm lợn, gia súc, cừu và gia cầm.


Thời gian đăng: 18-05-2022