Các sản phẩm

Máy hun khói thịt

  • Máy hút thịt Nhà xúc xích hút thuốc

    Máy hút thịt Nhà xúc xích hút thuốc

    CHỦ YẾU PHÙ HỢP VỚI SẢN PHẨM CÁ THỊT SẢN PHẨM ĐẬU NÀNH

    Nhà xông khói thế hệ mới được phát triển bởi Công ty TNHH Thiết bị thông minh Bomeida (Sơn Đông). Nhà xông khói sở hữu những ưu điểm về vận hành đơn giản, vận hành ổn định,

    kiểm soát độ chính xác,tính đồng nhất cao và tiêu thụ điện năng thấp.