Các sản phẩm

xe đẩy thịt

  • Xe đẩy thịt 200L inox 304

    Xe đẩy thịt 200L inox 304

    Chất liệu thép không gỉ 304 cấp thực phẩm, có thể tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Có thể vận chuyển nguyên liệu riêng lẻ. Nó cũng có thể được sử dụng kết hợp với vận thăng hoặc xe lật.