Các sản phẩm

Dây chuyền sản xuất xà lách

  • Dây chuyền chế biến salad

    Dây chuyền chế biến salad

    Dây chuyền sản xuất rửa cắt rau quả tự động, dây chuyền chế biến rau xà lách

    Dây chuyền xử lý có thể được tùy chỉnh.Nó bao gồm máy cắt rau, hai bộ máy rửa rau và một bộ máy vắt nước xà lách liên tục. Thao tác tự động đơn giản, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và phù hợp cho các công ty cung cấp dịch vụ ăn uống.