Các sản phẩm

giải pháp giết mổ

  • Thiết bị giết mổ lợn

    Thiết bị giết mổ lợn

    Lò mổ lợn Dây chuyền giết mổ và chế biến lợn cho nhà máy giết mổ lợn

    Thiết bị của chúng tôi được sản xuất theo hệ thống chất lượng ISO.

    Tất cả thép không gỉ chúng tôi sử dụng là loại thực phẩm theo yêu cầu chế biến thực phẩm như HACCP.